Wijding

Gezonden voor de dienst in de kerk.

Zoals Jezus zich heeft gegeven,
opdat allen zouden leven:
zo zijn priesters innig
met Hem verbonden en gezonden
om in Zijn Naam
Hem te openbaren en
Hem te delen met zo velen.

Zij zijn gezonden
om hun leven te geven
voor Zijn Vrienden:
de hongerigen,
de dorstigen,
de vreemdelingen,
de naakten,
de zieken,
de gevangenen,
...
de minste van Zijn broeders.

Zij zijn gezonden
om het mysterie van zijn Verrijzenis
ter harte te nemen
en om zijn levende gemeenschap,
zijn kerk,
te hoeden op de goede weide,
zoals de goede herder zijn schapen.

Zij zijn gezonden
om in Levenstekens
en doorheen hun woorden en daden
Zijn Aanwezigheid te openbaren.

 

Wie hier vragen over heeft kan terecht bij priester Bart of diaken Danny.
Er bestaat ook een interessante site met veel informatie over roepingen.