Verzoening

Woestijn wordt vruchtbaar.
Het wonder van vergeving:
telkens weer opnieuw mogen beginnen;
niet verdoemd,
maar tot leven geroepen.

Een gebaar van zegening,
een open hand,
een omarming,
of vredeskus;
teken dat Hij tot mij zegt:
"Ik ben blij dat jij je tot Mij keert.
Ik, God, mag en kan
jou weer Mijn Liefde schenken."

De schaamte van de herkenning van de schuld
de opluchting om het licht in de duisternis
de tranen van de bevrijding
de overgave dankzij de erkenning
de glimlach omwille van de vergeving
de vreugde van het nieuwe leven
verrijzenis uit de zonde.

De steppe zal bloeien...

 

Wie een biechtgesprek wil kan priester Bart contacteren.