Ziekenzalving

Ziekenzalving

De ziekenzalving is niet alleen het sacrament van de stervenden, maar het is ook het sacrament dat gegeven wordt aan het begin of tijdens een ernstige ziekte, voor een  zware medische ingreep of wanneer de ouderdom zijn tol eist. De ziekenzalving beoogt genezing, is op LEVEN gericht. God wil déze zieke nabij zijn, leidt de ziekte en lijdt mee in het lijden. Daardoor kan de zieke naar het voorbeeld van Jezus kracht putten om de moeizame weg te vervolgen. Bovendien is de zieke zo in staat te getuigen van zijn geloof en vertrouwen op de Heer, ook in het aangezicht van lichamelijk en/of geestelijk verval. Een ziekenzalving wordt altijd toegediend door een priester.

Ziekenzegen

Naast het sacrament van de ziekenzalving kent de kerk ook de ziekenzegen.  Elke gedoopte wordt geroepen om een zegen te zijn en om te zegenen, reden waarom de stervenszegen niet alleen aan de priester is voorbehouden maar ook door een pastoraal werker, een diaken, ... kan worden gebeden.

Om de ziekenzalving of de ziekenzegen aan te vragen, kan u contact opnemen met pastoor Bart of diaken Danny.

 

Ik zoek sterkte
in mijn gebroken gezondheid.
Jezus beloofde ons
zijn Geest van sterkte.
Hij maakt heel
wat gebroken is.

Doorheen de handoplegging
wil Hij mij troosten
wil Hij mij rust en vrede schenken
wil Hij mij vertrouwen geven
in mijn uren van nood en pijn
ook als mijn leven gebroken wordt.

Doorheen de kwijtschelding van zonde
wil Hij  mij bevrijden
wil Hij mij weer oprichten
wil Hij mij toekomst bieden
in  mijn uren van nood en pijn,
ook als mijn leven gebroken wordt.

Doorheen het gebaar van de zalving
wil Hij mij doordringen
wil Hij mij bezoeken
wil Hij bij mij blijven
in mijn uren van nood en pijn,
ook als mijn leven gebroken wordt.

Maar Hij wil niet
dat ik leef in uren van nood en pijn,
Hij wil niet dat mijn leven gebroken wordt.

Hij wil dat ik,
hoe dan ook,
leef.