Doopsel

Uit God geboren

Een drievoudig 'ja' klinkt in dit sacrament:
God beaamt mijn leven en zegt dat het 'goed' is,
ik beaam Gods leven in mij en
ik schenk mijn vertrouwen
aan Gods werking doorheen mij.
Zo behoor ik tot de kerkgemeenschap,
die mijn leven in God beaamt.

Zoals het water mij het leven geeft,
zo wil God mij bewonen met zijn liefde,
mij ten leven roepen en vruchtbaar maken.

Hij zendt mij
om, zoals Jezus, voor de ander
zelf een bron van liefde te worden.

Toen Jezus gedoopt werd,
toen Hij ten volle
het leven van God in Hem beaamde,
klonk een stem:
"Dit is mijn welbeminde Zoon."

Wil ook jij zo iemand worden?
 

Met veelgestelde vragen over het doopsel kan je hier terecht.
In onze pastorale eenheid kan u een doopsel aanvragen bij Diaken Danny.

Dit kan in de kerk naar keuze en kan op volgende data in 2018:

7-8 juli

28-29 juli

11-12 augustus

25-26 augustus

1-2 september

8-9 september

6-7 oktober

27-28 oktober

10-11 november

17-18 november

1-2 december

15-16 december

Dit kan in de kerk naar keuze en kan op volgende data in 2019:

19-20 januari

26-27 januari

9-10 februari

23-24 februari

9-10 maart

23-24 maart

6-7 april

13-14 april

11-12 mei

18-19 mei

15-16 juni

29-30 juni

6-7 juli

27-28 juli

10-11 augustus

24-25 augustus

31 aug. - 1 sept.

 21-22 september

5-6 oktober

19-20 oktober

16-17 november

23-24 november

30 nov. – 1 dec.

14-15 december