Nieuwe kaarsentafel in Sint-Jan

In onze Sint-Janskerk is er een nieuwe offertafel om devotiekaarsen te laten branden. Werkelijk een zeer geslaagde en stijlvolle vernieuwing!  We danken de kerkraad voor dit genomen initiatief.

Een rijk symbool

Een brandende kaars is een rijk symbool: een teken van licht in het donker van het leven, een eenvoudig getuigenis van de hoop dat ondanks alles het licht zal overwinnen. Gelovigen branden kaarsen om verschillende redenen: om hun beden voor anderen kracht bij te zetten (met name bij ziekte en verdriet, ...), uit dankbaarheid, tot gedachtenis aan een dierbare overledene, uit eerbied voor en om de voorspraak te bekomen van een heilige,... Zij die de kerk uitgaan en een brandende kaars achterla¬ten, worden eraan herinnerd dat zoals de kaars blijft branden in Gods huis, zij altijd blijven in Gods aanwezigheid. De wezenlijke dingen van het geloof zijn immers onzichtbaar. Juist daarom kunnen mensen behoefte hebben aan tastbare dingen die ons aan God en ons geloof herinneren. Een kaars is een veelzeggend symbool: het symboliseert de liefde van God: licht en warmte. Ook mensen die niet  ‘strikt kerkelijk’ zijn, steken vaak een kaarsje aan, bv. als ze (in het buitenland) een kerk bezoeken. We zien het ook zo vaak in de media, als er zich op straat ergens een 'onheil' voordoet: mensen leggen bloemen neer, én ontsteken er kaarsen.  In elke kerk zijn er ook twee bijzondere kaarsen: zijnde de Godslamp en Paaskaars. De Godslamp duidt op de altijddurende aanwezigheid van Christus en de Paaskaars die brandt in elke liturgische viering is beeld van Gods liefde die sterker is dan het donker van dood en verdriet.

Een mooie gewoonte

Het is een mooie gewoonte om als gelovige bij ons kerkbezoek op zondag bij het binnenkomen of buitengaan van de kerk ook een kaars te ontsteken. Misschien moeten we dat oude en zeer zinvolle rituele gebruik wat opnieuw in ere herstellen... Met onze nieuwe kaarsen-offertafel is er alvast daartoe een prachtige mogelijkheid.  Ook 'zomaar' eens een kerk binnengaan om een kaars te laten branden en wat te verwijlen bij God in stilte en gebed is zo heilzaam voor lichaam en geest... Rik Depré, priester-administrator.

afbeelding: