Communie aan huis

DOOR DE COMMUNIE AAN HUIS, BLIJVEND VERBONDEN

Men heeft het volgens de statistieken o zo gemakkelijk over de gemiddelde, stijgende leeftijd van ons, mensen, zeker in Europa. Maar dat wil ook zeggen dat er bijkomende gevolgen zijn van die hogere, gemiddelde leeftijd. Daarbij dient gezegd dat jammer genoeg niet iedereen de top van die statistiekenevolutie bereikt. De gevolgen zijn onder meer: hogere immobiliteit, niet meer weg kunnen, ook al is er de nobele en terechte bedoeling om zo lang mogelijk thuis te blijven. Zo zijn er méér en mèèr ouderen die hun huis niet meer uit kunnen, ondanks alle mogelijk moderne, technische hulpmiddelen.

Een niet-onbelangrijk aspect is voor de gelovigen: hoe kan ik dan nog altijd met de kerkgemeenschap van weleer, in contact blijven? Onze vroegere bisschop, monseigneur De Kesel, gaf daarop een afdoend antwoord: “ Communie – denk ook aan ‘communiceren’ – komt van het Latijnse ‘communio’ = ik deel samen met, ik ben verbonden met. Voor de thuisverblijvenden van het allergrootste belang. Zij gingen zovele jaren naar de mis en op een bepaald ogenblik stellen ze vast dat het door fysieke verzwakking niet meer kan. Juist dan biedt ook onze geloofsgemeenschap een comfortabele oplossing: de communie aan huis door de vrijwilligers van onze interparochiale gemeenschap van Wingene. Voor al wie dat wil, brengen zij dus de communie aan huis. We doen dit vier keer per jaar: in de week/weken juist voor of na Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Allerheiligen. (De vier grote kerkelijke hoogdagen).

Die hostie betekent veel meer. Zij brengt ons door de aanwezige Jezus, naar de verbondenheid met de gehele kerkgemeenschap waar die thuisverbondenen geen rechtstreeks contact meer mee kunnen hebben.

Mocht je een communie aan huis wensen laat het weten aan de coördinator van de communie aan huis:

Dirk Vanduynslager, dirk.vanduynslager@skynet.be

0479 42 23 80

Deze coördinatoren zorgen dan dat iemand bij u langskomt.